Waarom leven vrouwen langer dan mannen?

Dat vrouwen langer leven dan mannen is al langer bekend. Dat is wereldwijd het geval. In Nederland is de levensverwachting van een vrouw 82,9 jaar. De levensverwachting van een man is 79,2 jaar. Vrouwen worden dus gemiddeld 3,7 jaar ouder. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Immuunsysteem
Japanse onderzoekers hebben het immuunsysteem van mannen en vrouwen onder de loep genomen. Daarbij bleek dat het immuunsysteem van vrouwen minder snel veroudert dan dat van mannen. Het gaat daarbij om de hoeveelheid witte bloedcellen. Deze cellen beschermen het lichaam tegen ontstekingen. Naar mate mensen ouder worden neemt de hoeveelheid witte bloedcellen af. Dit gebeurde zowel bij de mannen, als bij de vrouwen. Bij de mannen nam het aantal witte bloedcellen echter sneller af dan bij de vrouwen naarmate zij ouder werden. Ook het aantal rode bloedcellen daalde bij de mannen, terwijl dit aantal bij de vrouwen gelijk bleef.

Het vrouwelijk hormoon oestrogeen speelt volgende de onderzoekers een belangrijke rol. Dit hormoon beschermt vrouwen tegen hart- en vaatziekten. Pas na de overgang, en dus een vermindering van dit hormoon, verliezen vrouwen deze bescherming. Oestrogenen hebben daarnaast ook een positief effect op lymfocyten, welke weer een belangrijke rol spelen bij een gezond immuunsysteem.

Mannen werken harder
Een veel gehoorde oorzaak voor het verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen harder werken. Dit is echter geen begrijpelijke oorzaak voor het verschil in levensverwachting. Hard werken is namelijk niet per definitie slecht voor de levensverwachting. Eerder onderzoek toonde al aan dat mensen die staand werk hebben juist een hogere levensverwachting hebben.

Wat wel van invloed kan zijn is de hoeveelheid stress. Mannen hebben van oudsher de taak om te zorgen dat de financiën op orde zijn. Ze moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. Wanneer dit niet lukt kan dit gepaard gaan met heel veel stress. En stress is wel heel slecht voor de gezondheid.

De afgelopen jaren is het gat in de levensverwachting tussen vrouwen en mannen dichter geworden. Een aantal jaren geleden werden vrouwen gemiddeld namelijk zelfs zeven jaar ouder dan mannen. Inmiddels is dat gat flink kleiner geworden. Dit kan de stelling ondersteunen dat werk wel van invloed is. Vrouwen zijn immers ook steeds meer gaan werken. Hier is echter een veel belangrijkere oorzaak te bedenken. De levensstijl.

Levensstijl
Waar vroeger alleen de mannen rookten en dronken, zijn vrouwen steeds vaker ook gaan drinken en roken. Alcohol en sigaretten hebben duidelijk een negatieve invloed op de levensverwachting.