Wat is boulimia?

Boulimia is een eetstoornis waarbij sprake is van terugkerende eetbuien. Mensen met boulimia eten in korte tijd een enorme hoeveelheid voeding, veel meer dan normaal is in vergelijking met de meeste mensen. Officieel is sprake van boulimia wanneer gedurende 3 maanden, 2 keer per week sprake is van zo’n eetbui. Het zijn vooral vrouwen in de leeftijd van 10 tot 30 jaar die last hebben van deze psychische ziekte. Er is geen duidelijke oorzaak voor deze ziekte aan te wijzen.

Compensatiegedrag
Veel boulimia patiënten compenseren hun eetbuien omdat ze bang zijn om aan te komen. Veel voorkomend compensatiegedrag is het gebruiken van laxeermiddelen of het vasten in de dagen na een eetbui. Zo volgt een vicieuze cirkel van vastperiodes welke telkens weer uitmondden in eetbuien. Ander compensatiegedrag is het braken van de voeding. Na een eetbui wordt het eten weer uitgebraakt. De omgeving heeft, mede door dit compensatiegedrag, meestal niets door. Boulimia patiënten hebben over het algemeen een gezond gewicht en verbergen hun eetbuien uit schaamte voor de buitenwereld.

Gevolgen
Mensen die aan boulimia lijden, zijn continue bezig met hun gewicht, hun lichaam en voeding. Toch lukt het ze niet om de eetbuien onder controle te houden. Het compensatiegedrag achteraf kan zeer schadelijk zijn voor het lichaam. Slechtst enkele gevolgen zijn onvruchtbaarheid, gebitsproblemen, hartritmestoornissen en zelfs de dood.

Let op signalen uit uw omgeving en bij uzelf. Ook al zijn boulimia patiënten moeilijk te herkennen, toch proberen ze op enig moment wel steun te zoeken bij iemand. Probeer die signalen te zien en steun te bieden waar dat kan. Deze steun kan vooral worden geboden door te praten. Probeer deze ziekte niet te begrijpen, het heeft geen nut te zeggen dat diegene niet moet eten of om te vragen wat diegene wel eet. Probeer diegene inzicht te laten krijgen in zijn of haar ziekte en stimuleer om professionele hulp te zoeken. Het is ongelofelijk moeilijk om zonder hulp het patroon van boulimia te verbreken.