Het effect van melk op krachtsport

Of melk gezond is, daar zijn de meningen over verdeeld. Vele mensen die bewust bezig zijn met hun gezondheid laten melk links liggen. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat het drinken van melk een positief effect heeft op de vorderingen bij krachttraining. De McMaster University in Medicine and Science in Sports and Exercise heeft dit onderzocht. Deze Canadese universiteit kwam tot de conclusie dat vrouwen die 1 liter magere melk dronken na hun krachtsport, meer vooruitgang boekten.

Het onderzoek
Het onderzoek betrof vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 22 tot 23 jaar. De vrouwen moesten gedurende een periode van 12 weken, 5 keer per week naar de sportschool. In de eerste periode moesten de vrouwen gewichten gebruiken waarbij ze 10 tot 12 reps konden maken. Dit gewicht werd opgebouwd gedurende het onderzoek tot zij nog slechts 4 tot 6 reps konden maken. Ze maakten 2 sets per oefening en namen 2 minuten rust tussen de verschillende sets.

Na de training dronk de helft van de vrouwen een halve liter magere melk. Een uur later dronk deze groep nog eens een halve liter magere melk. Dit komt neer op een totaal van 39 gram eiwit. De andere helft van de vrouwen kreeg een drankje waarin slechts maltodextrine zat. De hoeveelheid calorieën in beide drankjes was hetzelfde.

De resultaten
De groep vrouwen die een liter magere melk dronk na iedere training verloor meer dan 1,5 kilo vet. De groep die geen melk dronk verloor slechts 250 gram vetmassa. Daarnaast wonnen de melkvrouwen ongeveer 2 kilo aan vetvrije massa. Bij de vrouwen die geen melk dronken was dit slechts 1 kilo.

Bij vrijwel alle oefeningen maakt de groep vrouwen die melk dronk meer vorderingen dan de groep vrouwen die het drankje met maltodextrine dronk. Toch zie je dat bij 2 van de 9 oefeningen de andere groep meer kracht heeft gekregen. Het is dus de vraag of dit goed bewijs is. Er moet een verklaring zijn voor het gegeven dat niet bij alle oefeningen de melkgroep meer kracht heeft gekregen.

Opmerkingen bij dit onderzoek
Het onderzoek betrof slechts een groep van 20 vrouwen. Een te klein aantal om een stevige conclusie te kunnen trekken. Daarnaast is vermoedelijk niet de melk, maar de eiwitten in de melk oorzaak van de extra spieropbouw.

Voordat de proef begon consumeerden de vrouwen 70 gram eiwit per dag. In de melkgroep steeg die hoeveelheid tot 90 gram eiwit per dag. Wanneer we dit zien in verhouding met het lichaamsgewicht van de vrouwen steeg de eiwitinname van 1 gram per kilo lichaamsgewicht per dag tot 1,3 gram per kilo lichaamsgewicht per dag. De groep vrouwen die geen melk dronken namen niet meer eiwitten tot zich en behielden een consumptie van 70 gram, ofwel 1 gram per kilo lichaamsgewicht per dag.

Een juiste conclusie kan dus ook zijn dat meer eiwitten zorgen voor meer spieropbouw, een conclusie welke onderbouwd kan worden met meer wetenschappelijke onderzoeken.