Wat zijn de symptomen van een depressie?

Iedereen voelt zich weleens neerslachtig en somber. Iedereen heeft weleens de behoefte om een hele dag in bed te blijven liggen en het liefste niet op te hoeven staan. Doorgaans is dit geen enkel probleem. Zo nu en dan een dagje zwelgen in zelfmedelijden en nergens zin in hebben is helemaal niet erg. Maar wanneer is er sprake van een depressie?

Duur van een depressie
Een depressie duurt doorgaans 3 maanden tot 2 jaar. 5 tot 10% van de mensen met een depressie is chronisch depressief terwijl in 40% van de gevallen tevens binnen 2 jaar een nieuwe depressie optreedt. Het verschil tussen een somber en neerslachtig gevoel en een depressie zit hem dan ook met name in de periode en in de beïnvloeding van het dagelijks functioneren.

Belangrijkste symptomen
Een veelvoorkomend symptomen van een depressie is het verlies van eetlust of juist een sterke toename van de eetlust. Mensen met een depressie verliezen dan ook vaak veel gewicht in een korte tijd of komen in een korte tijd juist erg veel aan.

Een ander symptoom dat vaak voorkomt is het hebben van problemen met slapen. Denk daarbij aan nachtmerries, het moeilijk in slaap komen of juist het extreem moeilijk wakker worden. Ze worden daardoor lusteloos en vermoeid en hebben nog maar weinig energie. Door een energie- en slaaptekort zijn depressieve personen vaak ook erg prikkelbaar en snel geïrriteerd.

Ook is er vaak sprake van gedragsverandering. Mensen die depressief zijn kunnen zich terugtrekken. Sociale contacten worden vaak verwaarloosd. Evenals het werk, huishouden en andere dagelijkse bezigheden. Ook kunnen ze agressief gedrag vertonen. Daarnaast hebben veel depressieve mensen te kampen met besluiteloosheid, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Deze gedragsverandering kan leiden tot problemen op werk of school.

Criteria DSM-IV-TR
Dit systeem wordt in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland gebruikt om te beoordelen of iemand last heeft van een depressie.

Allereerst moet er sprake zijn van een gedeprimeerde stemming of verlies van belangstelling of genoegen. Naast één van deze symptomen moet bovendien sprake zijn van 4 van onderstaande symptomen:

-Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
-Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
-Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
-Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
-Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
-Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
-Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
-Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
-Suïcidale gedachten.