Jong geleerd is oud gedaan

Jong geleerd is oud gedaan. Een uitdrukking die op vrijwel alles van toepassing is. Zo ook op het aanleren van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Het zou goed zijn wanneer er op scholen, te beginnen op de basisschool, meer aandacht wordt besteed aan het belang van voeding en beweging. Bijvoorbeeld in de vorm van een lesprogramma die slechts één uur per week in beslag neemt. Ook op de middelbare school is dit heel erg belangrijk.

Al jarenlang neemt in Nederland het aantal personen met overgewicht toe. Ook neemt het aantal mensen met ernstig overgewicht toe. Overgewicht vergroot de kans op vele ziektes zoals hart- en vaatziekten, depressie, diabetes, slijtage van gewrichten en een hoge bloeddruk.

Vaak spelen kinderen al vanaf dat zij de peuterleeftijd bereiken met ‘schermpjes’ zoals een smartphone of tablet in plaats van met ‘echt’ speelgoed, zoals een puzzel of kleurpotloden. Ook worden maaltijden steeds vaker niet samen met het gezin genuttigd, maar afzonderlijk van elkaar en op de bank. Terwijl de maaltijd juist het perfecte moment is om als gezin hechter te worden. Tijdens de maaltijd kan er worden gepraat en wordt duidelijk wat iedereen bezig houdt.

Daarom is het ook zo belangrijk om kinderen van jong af aan te leren hoe belangrijk voeding is. Wat de gevolgen zijn van verkeerde voeding, en wat voor profijt ze kunnen hebben van de juiste voeding.

Niet alleen scholen spelen hier een belangrijke rol in, met name ouders hebben hier een belangrijke taak. Ouders kunnen de kinderen stimuleren om te bewegen en de juiste voeding te eten. Bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen, samen te sporten en samen het grootste deel van de dagelijkse maaltijden te nuttigen.

Helaas zijn er veel misverstanden over wat gezond is. Het is dus van belang dat de gevolgen van ongezonde voeding voor iedereen duidelijk worden. Het is goed om daarmee op de basisschool en de middelbare school te beginnen.