Wanneer je op een dieet bent en daarbij een voorschrift hebt van de (huis)arts of diëtist, is het mogelijk om deze dieetkosten als aftrekpost op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Het daarbij om een vast bedrag per dieetsoort. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van het gevolgde dieet. Lees verder