Wat is Binge Eating Disorder, eetbuienstoornis?

Binge Eating Disorder is een eetstoornis die voornamelijk gekenmerkt wordt door eetbuien. Het is de meest voorkomende eetstoornis. In Nederland heeft ongeveer 1% van de bevolking deze eetstoornis. Sommigen noemen het boulimia zonder compensatiegedrag. Mensen met BED, zoals deze eetstoornis wordt afgekort, hebben dan ook vaak overgewicht.

Symptonen
Mensen met een eetbuienstoornis eten vaak zonder honger, de eetbuien vinden plaats zonder dat daar een oorzaak voor is en meestal voelt men zich schuldig na het eten. Er wordt heel veel tijd in voeding gestoken en soms plant men de eetbuien al van te voren. Men verheugt zich op het moment dat ze alleen zijn om vervolgens toe te geven aan een eetbui. Meestal wordt normaal gegeten wanneer men niet alleen is, vandaar ook dat deze eetstoornis lastig te ontdekken is in het begin. Er wordt gegeten om te ontsnappen van zorgen of problemen en buiten de maaltijden om heeft men vaak enorme trek. Ook emoties als verdriet of boosheid kunnen een eetbui doen aanwakkeren, net als verveling.

Veel mensen die lijden aan deze eetbuieneetstoornis zijn meerdere malen vergeeft op dieet gegaan. Het gewicht bepaalt de stemming en de manier van leven. Toch gelooft men vaak dat men een dieet kan volgen wanneer zij dat willen. Zij voelen zich vaak ongelukkig. Een duidelijk signaal is natuurlijk overgewicht.

Ook voor het sociale leven heeft de eetstoornis vaak grote gevolgen. De vele eetbuien moeten worden verborgen en de meeste mensen schamen zich ontzettend voor de eetbuien en vertellen het zelfs hun partner niet. Veel van deze mensen voelen zich dan ook eenzaam.

Oorzaak
Bij deze eetstoornis is er een duidelijke erfelijke factor, dit in tegenstelling tot bij andere eetstoornissen. Het voordoen van een trauma kan de eetstoornis doen beginnen. Ook bepaalde psychologische factoren spelen een rol. Zo hebben perfectionistische en onzekere mensen een grotere kans op het ontwikkelen van een eetbuienstoornis.

Gevolgen
Het meest kenmerkende gevolg van de Binge Eating Disorder is overgewicht. Daarbij komt natuurlijk een groter risico op hart- en vaatziekten en vele andere ziekten. Daarnaast kan men door de grote hoeveelheid voedsel in korte tijd last krijgen van buikpijn of een opgezette maag. In het ergste geval heeft de maagwand zelfs scheuren.

Hulp
Wanneer je lijdt aan deze eetstoornis is het zeer waarschijnlijk dat je hulp nodig hebt. Meestal lukt het niet om alleen van deze eetstoornis af te komen. In de meeste gevallen kunnen mensen met deze eetstoornis goed geholpen worden door middel van cognitieve gedragstherapie. Het is in elk geval noodzaak om hulp te zoeken. Een symptoon van deze eetstoornis is dat men gelooft dat ze het zelf wel kunnen en geen hulp nodig hebben.