Wat is de oorzaak van eetbuien?

12 procent van de mensen heeft weleens last van eetbuien. We spreken van een eetbui wanneer iemand in korte tijd veel meer calorieën eet dan wat ‘normaal’ is voor die persoon of in vergelijking met anderen. Het gaat dan niet om 1 pak koekjes maar om het eten van tot wel 10.000 calorieën in een korte tijd. Dit gaat meestal over een tijdsbestek van minder dan 2 uur. Sommige hebben echter last van eetbuien die dagenlang kunnen aanhouden. Maar wat zijn eigenlijk de oorzaken van eetbuien?

Emoties
Eetbuien kunnen ontzettend veel oorzaken hebben. Bovendien is het niet altijd mogelijk om 1 oorzaak aan te wijzen, er is vaak sprake van meerdere oorzaken die elkaar versterken waardoor de eetbuien plaatsvinden. De meest bekende oorzaak van eetbuien is wel dat je emoties probeert ‘weg te eten’, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde innerlijke leegte voelt. Iedereen gaat anders om met nare gevoelens. De ene persoon kan ze goed verwerken, die ziet in dat gevoelens tijdelijk zijn en praat erover met anderen. Voor anderen is dit moeilijker, sommigen grijpen naar drugs, alcohol, vertonen slecht gedrag als constant gamen of werken en weer anderen gaat eten. Een eetbui geeft dan tijdelijk een beter gevoel. Dit is echter slechts van zeer korte duur. Na de eetbui voelt men zich vaak mislukt en wordt men nog verdrietiger dan voor de eetbui.

Oplossing voor dit type eetbuien is om te leren omgaan met je emoties. Deel je emoties met anderen en praat erover. Probeer een andere manier te zoeken om met je emoties om te gaan! Bijvoorbeeld door een lange wandeling te maken en goed na te denken.

Stress
Stress is een belangrijke oorzaak van eetbuien. Het is eigenlijk een vorm van emotie-eten. Eten zorgt in tijden van stress voor een rustig gevoel. In stressrijke periodes is het misschien wel het enige moment waarop u enigszins rust voelt. Meestal wordt daardoor de hele dag door veel gegeten zonder dat je er werkelijk bij stil staat en zonder goed te kauwen.

Te streng diëten
De geheime volpropper heeft eetbuien vanwege het veel te strenge dieet dat doorgaans wordt gevolgd. In het bijzijn van anderen eten zij slechts gezond en ontzeggen zij zichzelf alles wat ongezond is. Zij volgen voor de buitenwereld dus een streng dieet en eten dus vrijwel nooit junkfood, chips, chocolade of wat dan ook in het bijzijn van anderen. Dit strenge dieet leidt ertoe dat ze eens in de zoveel tijd de balans compenseren door heel erg veel en ongezond te eten.

De geheime volpropper leeft vaak in het geheim. Niemand weet van zijn of haar probleem omdat er een groot schaamtegevoel is.

Oplossing voor de geheime volpropper is om niet meer een uitermate streng dieet te volgen maar om jezelf zo nu en dan ook iets lekkers en ongezonds te gunnen. Probeer eetbuien niet te compenseren maar volg een dieet met voldoende voeding.

Verveling
Er zijn ook veel mensen die eetbuien krijgen uit verveling. Wanneer men niets omhanden heeft is het heel verleidelijk om dan maar te gaan eten.

Een oplossing voor het eten uit verveling is om ervoor te zorgen dat je wel iets te doen hebt. Spreek lekker buitenshuis af of zoek een andere afleiding. Ga bijvoorbeeld een goed boek lezen of kijk een leuke film. Het doen van leuke dingen moet los worden gezien van eten.

Ook komt het voor dat mensen ongemerkt de hele dag door te veel eten. Dit gebeurt veel bij mensen die de hele dag thuis zijn, zoals bij huisvrouwen of bij mensen die thuis werken. Zij denken soms weinig te eten door niet te ontbijten, lunchen of te dineren maar zijn vrijwel de gehele dag door aan het eten.

Factoren die niet beïnvloedbaar zijn
Er zijn ook factoren die niet beïnvloedbaar zijn. Zo hebben verschillende onderzoeken uitgewezen dat het vatbaar zijn voor eetstoornissen mede afhankelijk is van erfelijke factoren. Daarnaast kan ook je persoonlijkheid ervoor zorgen dat je last hebt van eetbuien. Zeer gevoelige en impulsieve mensen hebben bijvoorbeeld vaker last van emotie-eten. Mensen die erg perfectionistisch zijn aangelegd hebben vaker last van het geheime volproppen waar niemand vanaf weet. Ook mensen met anorexia lijden vaak aan perfectionisme.