Onderzoek: juist korte afstanden verlagen overlijdensrisico

Een onderzoek onder 60.000 personen heeft aangetoond dat hardlopen je leven aanzienlijk kan verlengen. En dat geldt ook voor wanneer je niet veel tijd hebt en slechts vijf tot tien minuten per dag hard loopt. Zie hier de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek
In het onderzoek werden 60.000 personen met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar, voor maar liefst 15 jaar gevolgd. Een kwart van deze personen deed aan hardlopen of joggen. Vervolgens werd de kans op overlijden van de personen bekeken.

De resultaten
De resultaten van dit onderzoek liegen er niet om. Hardlopers hadden 30% minder kans op overlijden dan de niet hardlopers. Dat betekent dat de personen die hardlopen gemiddeld genomen meer dan drie jaar langer leven dan de groep personen die niet aan hardlopen deed.

De kans op een hart- of vaatziekte met dodelijke afloop was in de groep van hardlopers zelfs tot wel 45% lager dan in de groep personen die wel aan hardlopen deed.

Het goede nieuws
Het goede nieuws dat voortkomt uit dit onderzoek is dat ook het lopen van korte afstanden zeer goed bijdraagt aan de gezondheid. Het lopen tussen de 51 en 175 minuten per week, dat gelijk staat aan ongeveer 7 tot 25 minuten per dag, is het beste voor de gezondheid. Hardlopers die meer dan 175 minuten per week liepen, hadden een iets hogere kans op overlijden dan de personen die tussen de 51 en 175 minuten per week liepen. Deze groep heeft het risico om te overlijden wel met 11% verlaagd ten opzichte van de groep personen die niet hard liep.

Met name bij het risico op hart- en vaatziekten is juist het lopen van kortere tijd meer effectief.

Invloed afstand
De afstand die werd afgelegd had geen grote invloed op het overlijdensrisico.

Invloed tijd
De tijd die men in totaal hard liep was ook niet van heel groot belang. Hoe veel minuten je ook liep, de kans op overlijden wordt in alle gevallen verlaagd!

Hoe vaak?
Hoe vaak de hardlopers per week liepen beïnvloede de verlaging van de kans op overlijden ook slechts minimaal. Daaruit blijkt wel dat het hardlopen van slechts één a twee keer per week de kans op overlijden het meeste verlaagd. Vanaf vijf keer per week lopen neemt het risico op overlijden toe ten opzichte van de hardlopers die één tot vier keer per week liepen.

Invloed snelheid
De snelheid die de hardlopers aanhouden was van invloed op het overlijdensrisico. Het lopen op een tempo van 11 tot 12 kilometer per uur lijkt het meest effectief.

Conclusie
Hardlopen verlengt het leven. Het is een misverstand dat vooral vaak, veel en lange afstanden lopen het risico op overlijden verlagen. Juist het lopen van korte afstanden, enkele keren per week verlaagd het risico op overlijden. Daarbij geldt dat hoe harder wordt gelopen, hoe groter het risico afneemt. De ideale snelheid is 11 tot 12 kilometer per uur. De ideale frequentie is één tot vier keer per week.