Signalen van boulimia

2 procent van de vrouwen heeft boulimia. In dit artikel beschrijven wij de signalen van boulimia. Het is goed om op tijd hulp te zoeken wanneer u boulimia denkt te constateren bij uzelf of bij iemand uit uw omgeving. Hoe vroeger een eetstoornis wordt ontdekt en behandeld, hoe groter de kans op genezing!

Wanneer is sprake van boulimia
Mensen met boulimia hebben last van eetbuien. Bij deze eetbuien wordt er een grote hoeveelheid voedsel binnen een kort tijdsbestek geconsumeerd. Veel meer dan iemand zonder boulimia in vergelijkbare omstandigheden zou eten. Tijdens een eetbui is er geen controle over de hoeveelheid voeding die men consumeert en men is niet in staat om te stoppen met eten. Na de eetbui zijn boulimiapatiënten veelal bang voor gewichtstoename en vertonen zij compensatiegedrag. Braken, laxeren, overmatige lichaamsbeweging en niet meer eten zijn typische voorbeelden van compensatiegedrag. Het zelfbeeld is met name afhankelijk van de kijk op het eigen lichaam en het gewicht.

Officieel is pas sprake van boulimia wanneer deze eetbuien met compensatiegedrag gemiddeld twee keer per week voorkomen gedurende minstens drie maanden.

Boulimiapatiën hebben vaak een voedingstekort. Tijdens een eetbui worden veelal ongezonde producten gegeten. Wanneer men dan de dagen daarna door compensatiegedrag minder gaat eten, komen er te weinig voedingsstoffen binnen. Zeker wanneer men bedenkt dat de eetbuien gemiddeld minimaal twee keer per week voorkomen is het goed voor te stellen dat op den duur tekorten ontstaan. Dan is er geen dag dat er normaal wordt gegeten. Boulimiapatiënten kunnen dan ook last hebben van duizeligheid en flauwvallen.

Signalen voor de omgeving
Boulimiapatiënten hebben vaak een gezond gewicht, juist door het compensatiegedrag dat zij vertonen. Voor de omgeving is het vaak moeilijk om de ziekte op te merken omdat de signalen lastig te herkennen zijn. Bovendien verbergen de meeste patiënten de signalen zo goed mogelijk omdat zij zich schamen voor de eetbuien. Anorexia is veel gemakkelijker te signaleren. Toch zijn er bij boulimia wel een aantal dingen waar op gelet kan worden.

Zo kan er sprake zijn van gewichtsschommelingen, periodes van veel eetbuien kunnen worden afgewisseld door periodes van weinig eetbuien waardoor het gewicht kan schommelen. Tijdens een eetbui beleeft men geen plezier aan het eten. Men is veel geld kwijt aan voeding en tijdens een eetbui worden zelfs dingen gegeten die men eigenlijk niet lekker vindt. Eigenlijk wordt alles wat voorhanden is tijdens zo’n eetbui gegeten.

Wanneer er dus geld of heel veel eten verdwijnt of u merkt dat er voeding mist die een persoon normaal gesproken niet eet kan dit duiden op boulimia.