Alkaline dieet, zuren en basen.

Het Alkaline dieet wordt steeds populairder. We spreken ook wel van alkalisch dieet of zuur- en basendieet. Robert Young is de natuurarts die aan de basis van dit dieet staat. Het belangrijkste doel is om de zuren en basen in het lichaam in evenwicht te brengen. Zuren zijn schadelijk voor het lichaam, basen zijn juist positief voor de gezondheid. Elk voedingsmiddel heeft een bepaalde waarde.

De basis
Bij dit dieet staat de zuurgraad van het lichaam centraal. Wanneer deze op het juiste niveau is functioneert je lichaam het beste. Het lichaam produceert zuur bij het normale stofwisselingsproces. Dit zuur kan in evenwicht worden gebracht door alkalische voeding te nuttigen. Voeding is dan ook verzurend of basisch. Of voeding verzurend of basisch is, is afhankelijk van de verhouding van mineralen in de voeding. Calcium, magnesium, kalium en natrium zijn basisch terwijl de mineralen fosfor, zwavel en chloor verzurend werken.

Hoe meet je de ph-waarde?
Wanneer het lichaam te lage ph-waarde heeft is er sprake van verzuring. In zo’n staat is het lichaam vatbaarder voor levensbedreigende ziektes. Het lichaam heeft een bepaalde ph-waarde welke het gemakkelijkst is te meten aan de hand van de urine of het speeksel. In gespecialiseerde winkels en via het internet zijn deze strips te koop. De strips verkleurd naar mate het niveau van verzuring!

Gewichtsverlies
Het dieet is er in eerste instantie niet op gericht om gewicht te verliezen maar op het bevorderen van de gezondheid. Toch kan worden gesteld dat het dieet vrijwel altijd leidt tot het verliezen van gewicht. Immers mag een grote hoeveelheid voeding niet meer worden gegeten omdat deze sterk verzurend zijn. Gezonde voeding met weinig calorieën als fruit en groente zijn basische voeding waardoor je minder calorieën binnen krijgt en dus automatisch gewicht zult verliezen.

Insuline en bloedsuiker
Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge hoeveelheid insuline vaak gepaard gaat met verzuring.
Voeding
Voeding kan worden onderscheiden in 3 categorieën. Voeding kan verzurend zijn, basisch (ontzurend) of neutraal. Neutraal is een ph-waarde van 7. De ph-waarde van 0 tot 6 is verzurend en een ph-waarde boven de 8 is basisch. Men dient dus zoveel mogelijk basische voeding te eten.

Factoren buiten voeding die de zuurgraad beïnvloeden
Niet alleen voeding heeft invloed op het zuur- en basenevenwicht van het lichaam. Factoren die een verzurend effect hebben zijn:

-fanatiek sporten
-te weinig sporten
-stress
-roken
-alcohol
-koffie en zwarte thee
-drugs
-crashdiëten
-geneesmiddelen
-verminderde werking van organen

Hoe herstel je het evenwicht?
Het evenwicht kan worden hersteld door uitsluitend basische voeding te gebruiken. Vaak wordt bij een alkalisch dieet gestart met een sapkuur. Verder dient stress te worden vermeden en moet men de factoren die ook van invloed zijn bovendien vermijden. Wanneer je het lichaam voorziet van basische voeding zal er automatisch ontzuring plaatsvinden en zal het evenwicht vanzelf herstellen.

Osteoporose
Verzuring en botontkalking staan in relatie tot elkaar. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen die sterk verzuurd zijn vaker en in ergere mate last hebben van osteoporose dan mensen waarbij de zuren en basen in evenwicht zijn. Hier schuilt een belangrijke theorie achter. Het mineraal calcium is basisch. Wanneer er verzuring plaats vindt in het lichaam zal het lichaam zoeken naar manieren om dit te bestrijden. Het lichaam streeft immers naar een basisch niveau. Als je dus niet voldoende basen via de voeding binnen krijgt dan zal het lichaam de mineralen die basisch zijn uit het lichaam zelf halen. De botten zijn een belangrijke bron van calcium.

Mag je dan helemaal geen zure voeding meer eten?
De verhouding waarnaar je dient te streven is om ongeveer 80% van je voeding te laten bestaan uit basische voeding. Voor 20% kun je dus kiezen voor zuurvormende voeding.