Suiker ook in kleine hoeveelheid ongezond

Suiker is ongezond. De grote toename van de suikerconsumptie leidt tot meer obesitas en een toename in vele ziekten en kwalen. Toch denken veel mensen dat suiker met mate geen kwaad kan. Ze stellen dat zolang er geen sprake is van overgewicht, suiker niet heel veel negatieve effecten heeft. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ook de consumptie kleine hoeveelheden suiker negatieve effecten op onze gezondheid heeft.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder muizen. Zij kregen een hoeveelheid suiker per dag die gelijk staat aan het drinken van 3 glazen frisdrank voor een mens terwijl deze verder een voedingspatroon heeft zonder toegevoegde suikers. Volgens de huidige normen is een hoeveelheid suiker dat zit in 3 glazen frisdrank een veilige hoeveelheid. Het dieet van de muizen bestond voor 25% uit suiker. De helft daarvan was fructose, de andere helft was dextrose.

Goed aan dit onderzoek is dat de muizen in hun natuurlijke leefomgeving bleven. Er werden geen muizen gebruikt die waren gefokt om te testen, maar gewone muizen uit de natuur. Dat maakt de resultaten meer betrouwbaar. Het onderzoek is bovendien 6 keer herhaald om zeker te zijn van de resultaten.

Muizen werden niet dik
De resultaten van het onderzoek waren op het eerste oog niet schokkend. De muizen die suiker kregen waren niet dikker dan de muizen die geen suiker kregen. Ook waren de belangrijke gezondheidsindicatoren zoals het cholesterolniveau van het bloed niet significant anders bij de muizen die suiker kregen toegediend.

Nadelige gevolgen
Na een periode van 26 weken waren de mannelijke muizen die suiker toegediend kregen minder goed in staat om hun territorium te verdedigen. De suikermuizen hadden 26% minder territorium dan de muizen die geen suiker kregen toegediend.

De vrouwelijke muizen die suiker kregen hadden 2 keer meer kans om te sterven in vergelijking met de vrouwelijke muizen die geen suiker kregen toegediend. 35% van de suikermuizen overleed binnen 32 weken nadat gestart was met het suikerrijke dieet.

Belangrijk ander punt was dat de muizen die suiker kregen toegediend minder kinderen kregen dan de muizen die een gezond eetpatroon hadden. De mannelijke muizen kregen 25% minder kinderen door het suikerrijke dieet!

We kunnen dus vaststellen dat zelfs wanneer er geen sprake is van overgewicht door het eten van suiker, er zeker andere negatieve effecten op de gezondheid kunnen zijn.