Onderzoek: pistachenoten zorgen voor 2 keer zoveel gewichtsverlies!

Pistache notenOnderzoekers van het UCLA Center for Human Nutrition hebben onderzocht welke snack het beste kan worden gegeten tijdens een dieet. En wat bleek: de gezondheid van de proefpersonen die dagelijks pistachenoten aten als snack verbeterde flink. Ook vielen zij meer af. De BMI van de personen die pistachenoten at, nam meer dan 2 keer zo veel af als de controlegroep!

Het onderzoek
De proefpersonen kregen gedurende een periode van 12 weken een dieet met 500 calorieën minder dan de personen verbruikten. Bij de helft van de proefpersonen werden pistachenoten als snack gegeven. Deze groep at elke avond ongeveer 53 gram pistachenoten, zo’n 240 calorieën. De andere groep kreeg als snack 56 gram zoute pretzels, dit staat gelijk aan 220 calorieën. Het overige dieet was exact hetzelfde in beide groepen.

Minder vet in het bloed en lager insulineniveau voor pistache-eters
De hoeveelheid vet in het bloed werd aan het begin van het dieet gemeten, na 6 weken en aan het eind van het dieet na 12 weken. Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid vet in het bloed bij de proefpersonen die dagelijks pistachenoten aten meer daalde dan bij de groep die dagelijks pretzels aten. De pretzel-groep zag juist een toename in de hoeveelheid vet.

Daarnaast verbeterde ook de hoeveelheid insuline aanzienlijk meer bij de pistache-groep. Waar de pistachegroep begon met een insulineniveau van 1.8, was deze na 12 weken gedaald tot 1. De pretzel-groep begon met een insulineniveau van 3, dit niveau was na 12 weken opgelopen naar 3.9. Als er teveel insuline wordt aangemaakt kunnen de lichaamscellen dit niet opnemen en gaat het lichaam over op het opslaan van vet. Insuline zorgt tegelijkertijd voor een verlaagde hoeveelheid van het hormoon glucagon. Dit hormoon geeft het signaal voor het terug omzetten van glycogeen in glucose waardoor het lichaam het signaal krijgt om het opgeslagen vet in het lichaam te verbranden. Insuline speelt dus een belangrijke rol bij het verliezen van gewicht.

Gewicht en BMI
Het gewicht van de mensen in de pistache-groep nam in 12 weken af van 86 kilo naar 82,3 kilo. Een afname van 3,8 kilo. De proefpersonen die pretzels aten verloren ook gewicht. Het gemiddelde gewicht nam af van 85,5 naar 82,8. Een verlies van 2,7 kilo. De pistache-groep valt is dus 1,1 kilo meer afgevallen terwijl het aantal calorieën precies hetzelfde was. Het enige verschil was de snack: pretzels of pistachenoten.

Gewicht zegt natuurlijk niet alles. Veel belangrijker is of het gewicht in verhouding met de lengte is afgenomen. Ook de Body Mass Index van de pistache-groep daalde meer dan die van de pretzel-groep.

De pistache-groep begon met een gemiddeld BMI van 30.1. Na 12 weken was deze gezakt tot 28.8. De pretzel-groep begon met een gemiddeld BMI van 30.9. Na 12 weken was deze gezakt naar 30.3. Bij de pistache-groep neemt de BMI dus af met gemiddeld 1.3 punt terwijl dit bij de pretzel-groep slechts 0.6 punt is. De pistache-groep verloor dus meer dan 2 keer zoveel gewicht als de pretzel-groep en had bovendien gezondere bloedwaarden.

Pistachenoten zijn dus een perfecte snack tijdens een dieet!