Hoe behoud je je gewicht na het afvallen?

Voor veel mensen is het verliezen van gewicht op zichzelf geen probleem. Ze starten een dieet en vallen een aantal kilo’s af. Toch blijkt dat veel mensen na het afvallen weer in gewicht toenemen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het lagere energieverbruik van het lichaam na het afvallen. Onderzoekers van het Children’s Hospital Boston hebben onderzocht op welke manier je deze gewichtstoename kunt voorkomen.

Het onderzoek
Eerst lieten de onderzoekers de proefpersonen 10 tot 15% van hun lichaamsgewicht afvallen. Dit deden zij door middel van een dieet dat voor 45% uit koolhydraten, 30% uit vet en voor 25% uit eiwit bestond. Pas daarna begon het eigenlijke experiment. De proefpersonen werden vervolgende op drie verschillende diëten gezet:

Dieet 1 kreeg een dieet dat bestond uit 60% koolhydraten, 20% eiwit en 20% vet. Het low-fat (LF) dieet.

Dieet 2 kreeg een dieet dat bestond uit 40% koolhydraten, 40% vet en 20% eiwit. Het low-glycemic index (LGI) dieet.

Dieet 3 kreeg een dieet dat bestond uit 10% koolhydraten, 60% vet en 30% eiwit. Het very low carbohydrate (VLC) dieet.

Elke proefpersoon deed elk dieet gedurende een periode van 4 weken. Met welk dieet een proefpersoon startte was willekeurig.

Resultaten
Het lichaam verbruikt per 24 uur altijd calorieën. Ook wanneer je niet beweegt. De onderzoekers hebben het verbruik voorafgaand aan het onderzoek getest en bekeken na elk dieet wat het effect was op de hoogte van het verbruik van calorieën.

Hieruit bleek dat bij een low-fat dieet het verbruik het meest afnam. Gemiddeld nam het calorieverbruik af met 205 calorieën per dag. De grootste afname was 265 in deze groep. De minst grote afname was 144 calorieën.

Ook bij het low-glycemic index dieet nam het verbruik af. Het lichaam ging gemiddeld 166 calorieën minder verbruiken. In deze groep was de grootste verandering een afname van 227 calorieën en de kleinste verandering een afname van 106 calorieën.

Met het very low carbohydrate dieet was de afname in verbruik het minst hoog. De gemiddelde afname was 138 calorieën per dag. De hoogste afname die werd gemeten bedroeg 198 calorieën minder per dag. De laagste afname bedroeg 77 minder calorieën per dag.

In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

Verschil verbruik in rust Minst gunstige verschil Meest gunstige verschil
LW -205 -265 -144
LGI -166 -227 -106
VLC -138 -198 -77

Het gemiddelde verbruik nam bij alle drie de diëten af maar weer het meest bij het low-fat dieet. Het low-fat dieet zorgde voor een afname van gemiddeld 423 calorieën per dag. De waardes lagen tussen een afname van 606 tot 239 calorieën per dag.

Bij het low-glycemic index dieet ging het lichaam gemiddeld 297 calorieën minder verbruiken per dag. In deze groep was de grootste verandering een afname van 479 calorieën en de kleinste verandering een afname van 115 calorieën per dag.

Met het very low carbohydrate dieet was de afname in verbruik het minst hoog. De gemiddelde afname was 97 calorieën per dag. De hoogste afname die werd gemeten bedroeg 281 calorieën minder per dag. Een deel van de proefpersonen had met dit dieet zelfs een toename in het verbruik. De hoogst gemeten toename was een verbruik dat steeg met 86 calorieën per dag.

In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

Verschil totale verbruik Minst gunstige verschil Meest gunstige verschil
LW -423 -606 -239
LGI -297 -479 -115
VLC -97 -281 +86

Conclusie
Een dieet met zeer weinig koolhydraten (10% koolhydraten, 60% vet en 30% eiwit) is het beste om op gewicht te blijven maar zeker ook om gewicht te verliezen. Dit komt doordat het energieverbruik van het lichaam bij dit dieet het minst afneemt en in een aantal gevallen zelfs toe neemt.

Dat het verbruik in de meeste gevallen af neemt is niet gek. De proefpersonen zijn immers 10 tot 15% van hun gewicht kwijt geraakt in de eerste fase van het onderzoek. Daardoor zal het verbruik per definitie zijn afgenomen. Opvallen is dat bij het very low carbohydrate dieet in sommige gevallen toch een stijging van het energieverbruik was te zien!

Hoe hoger het verbruik hoe sneller je zult afvallen. Uit dit onderzoek blijkt dus duidelijk dat afvallen en het op gewicht blijven na het afvallen het beste gaat met een dieet dat zeer weinig koolhydraten bevat.