Cardio werkt alleen tegen buikvet wanneer je intensief traint

In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van cardiotraining op de hoeveelheid buikvet. De hoeveelheid buikvet van de proefpersonen werd gemeten en het verband met de hoeveelheid cardiotraining werd bekeken. De conclusie van het onderzoek was bijzonder, buikvet verlies je niet met elke cardiotraining. Alleen bij cardiotraining waarbij je hard traint, verlies je daadwerkelijk buikvet.

Onderzoek
Een groep proefpersonen tussen de 65 en 90 jaar werd aan het sporten gezet. Zij hadden een gemiddeld BMI van 30. Zij werden 12 weken lang, 4 tot 5 keer per week, aan het sporten gezet. Per week verbrandden zij met sporten 1000 calorieën. Daarna mochten zij stoppen met sporten.

1/3 van de proefpersonen sportte op 50% van hun maximale hartslag (groep MI). 1/3 van de proefpersonen sportte op 75% van hun maximale hartslag (groep HI) en de overige proefpersonen sportten niet.

De personen die op 75% van hun maximale hartslag trainden verbranden de 1000 calorieën in 20% minder tijd dan de proefpersonen die op 50% van hun maximale hartslag trainde.

Resultaten
Bij beide groepen was het maximale vermogen ongeveer evenveel toegenomen. De beide groepen waren dus evenveel fitter geworden. Aan het eind van het onderzoek hadden beide groepen hetzelfde niveau. Ook de lichaamssamenstelling was ongeveer even veel veranderd. De beide groepen hadden evenveel vet verloren.

Er was echter wel verschil in de hoeveelheid verloren buikvet. De groep die op een hogere intensiteit trainde, die was veel meer buikvet verloren dan de groep die op een lagere intensiteit trainde. De controlegroep en de groep die op een lage intensiteit trainde, had zelfs een toename in de hoeveelheid buikvet. De hoeveelheid buikvet nam echter sterk af bij de groep die op een hoge intensiteit trainde.

Opmerking
Het onderzoek is gedaan onder een zeer kleine groep proefpersonen, slechts 18 ouderen. Het kan dus zeker zo zijn dat bij een grotere groep proefpersonen een andere uitkomst wordt bereikt.