Nog een reden waarom je genoeg moet slapen!

Een slaaptekort heeft grote gevolgen voor de mens. Je functioneert minder goed in het dagelijks leven. Door een slaaptekort kan je bijvoorbeeld snel geïrriteerd zijn en je moeilijk concentreren. Maar een slaaptekort heeft een nog grotere invloed op je gemoedstoestand dan al werd gedacht. Dat komt door de grote sociale invloed van een slaapgebrek op je sociale leven. Mensen met een slaaptekort voelen zich vaak eenzaam omdat ze contact met anderen mijden. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen die voldoende slapen ook de neiging hebben om mensen met een slaapgebrek te mijden.

Hoe meer slaapgebrek de proefpersonen hadden, hoe minder zin om zich in sociaal te gedragen. Ze hadden geen zin in het voeren van een gesprek. Hierdoor hadden mensen ook geen zin om met deze personen te praten waardoor ze in een vicieuze cirkel belanden.

Proefpersonen kregen een film te zien waarop een persoon met een neutraal gezicht naar hen toeliep. Zij mochten zelf aangeven hoe dichtbij deze persoon mocht komen. Wanneer zij een nacht niet hadden geslapen mocht deze persoon 18 tot 60% minder dichtbij komen dan na een goede nachtrust. De proefpersonen voelden zich eerder ongemakkelijk als mensen dichtbij kwamen wanneer zij een slaaptekort hadden. Dit werd ook aangetoond in de hersenen. Bij de proefpersonen met een slaapgebrek werd het deel van de hersenen sneller actief die waarschuwt voor menselijke dreiging.

Ook is er onderzoek gedaan om te kijken hoe mensen reageren op personen met een slaapgebrek. Mensen keken hierbij naar personen die te weinig slaap hadden gehad. Hun werd niet verteld of deze personen wel of geen slaap hadden gehad. Vervolgens werd hen gevraagd of ze dachten dat de persoon eenzaam was en of ze met deze persoon wilden praten. Er was een duidelijke tendens. Personen die een slaapgebrek hadden werden gezien als eenzaam. Bovendien hadden personen niet de behoefte om met deze personen te praten.

Uit dit onderzoek bleek ook dat mensen die een persoon met slaapgebrek hadden beoordeeld zich zelf ook eenzamer voelden. Ook mensen in de omgeving van personen met een slaapgebrek voelen zich dus eenzamer.

Voldoende slaap geeft je meer zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je zin hebt om je gezellig en sociaal te gedragen. Tevens zorgt voldoende slaap er dus voor dat anderen met jou willen praten.